Hướng Hóa: Những người đi khai hoang vùng đất mới

Hướng Hóa: Những người đi khai hoang vùng đất mới

Hòa bình đã lập lại trên mảnh đất Hướng Hóa cách đây 50 năm nhưng trong ký ức của những người miền xuôi đầu tiên lên khai hoang vùng đất xã Tân Thành ngày ấy vẫn nhớ như in những ngày tháng đầy vết tích bom đạn và vô cùng gian khó. Giờ đây, đã trở thành động lực giúp họ phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Thông báo