Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành sau 2 năm thực hiện chủ trương sáp nhập trường và hướng đến xây dựng đạt chuẩn Quốc gia

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ qua từng năm học của các cấp; Trường TH&THCS Tân Thành đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch từng năm học nghiêm túc với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt chủ trương sáp nhập trường (đơn vị đầu tiên ở vùng Đường 9) và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2019.

Hướng Hóa: Những người đi khai hoang vùng đất mới

Hướng Hóa: Những người đi khai hoang vùng đất mới

Hòa bình đã lập lại trên mảnh đất Hướng Hóa cách đây 50 năm nhưng trong ký ức của những người miền xuôi đầu tiên lên khai hoang vùng đất xã Tân Thành ngày ấy vẫn nhớ như in những ngày tháng đầy vết tích bom đạn và vô cùng gian khó. Giờ đây, đã trở thành động lực giúp họ phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Thông báo