Lịch làm việc từ ngày 30/4 - 04/5/2018

                               LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
30/04/2018
Sáng Nghỉ lễ    
       
Chiều      
       
Thứ 3
01/05/2018
Sáng Nghỉ lễ    
       
Chiều      
       
Thứ 4
02/05/2018
Sáng Làm việc bình thường
 
   
       
Chiều      
       
Thứ 5
03/05/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
04/05/2018
Sáng  Dự họp mở rộng Đ/c Minh UBND huyện
       
Chiều      
       

Thông báo