Lịch làm việc từ ngày 29/4 - 03/5/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 03/5/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
29/4/2019
Sáng Nghỉ lễ    
       
Chiều      
       
Thứ 3
30/4/2019
Sáng Nghỉ lễ    
       
Chiều      
       
Thứ 4
01/5/2019
Sáng Nghỉ lễ    
       
Chiều      
       
Thứ 5
02/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
03/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo