Lịch làm việc từ ngày 29/10 - 02/11/2018

                                         LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 02/11/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
29/10/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
30/10/2018
Sáng Tập huấn (5 ngày) Đ/c Nhung Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 4
31/10/2018
Sáng Dự hội nghị Đ/c Hằng, Minh HT. UBND huyện
       
Chiều Họp Ban GNBV Theo GM HT. UB xã
       
Thứ 5
01/11/2018
Sáng Họp rà soát NTM Theo GM HT. UB huyện
  Trao quà  Đ/c Lý Hà, Lệt
Chiều      
       
Thứ 6
02/11/2018
Sáng Dự hội nghị GMS Theo GM Khách sạn Sê Pôn
       
Chiều      
       

Thông báo