Lịch làm việc từ ngày 28/5 - 01/6/2018

                               LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
28/5/2018
Sáng Dự tổng kết trường THPT Lao Bảo Đ/c Lý Trường THPT Lao Bảo
  Dự tổng kết trường THCS Tân Thành Đ/c Dàn Trường THCS Tần Thành
Chiều 16h Dự lễ chùa  Toàn thể CB xã Chùa Sơn Thành
       
Thứ 3
29/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
30/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
31/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
       
Chiều      
       
Thứ 6
01/6/2018
Sáng Rút kinh nghiệm huấn luyện Đ/c Phương, Hải (QS) UBND xã Tân Long
       
Chiều      
     

Thông báo