Lịch làm việc từ ngày 27/8 - 31/8/2018

                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
27/8/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 3
28/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
29/8/2018
Sáng Tập huấn bồi dưỡng(3 ngày) Đ/c Châu Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 5
30/8/2018
Sáng Tập huấn(2 ngày) Đ/c Đức Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 6
31/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo