Lịch làm việc từ ngày 27/5 - 31/5/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
27/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
28/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
29/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
30/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
31/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
         
 

Thông báo