Lịch làm việc từ ngày 26/03 - 30/03/2018

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
26/3/2018
Sáng Giao ban tuần CT, PCT UBND xã, CA, QS, VP HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
27/3/2018
Sáng Dự họp huyện Đ/c Dàn UB huyện
  Dự HN giao ban quý I, NV quý II cụm 2 Đ/c Minh, Hằng, Trang, Phương, Phú  UBND xã Tân Long
Chiều Họp xét duyệt bảo trợ xã hội Đ/c Lý, Trang. Châu, Ly, Thanh, Mai Nhà VH xã
       
Thứ 4
28/3/2018
Sáng Họp BQL, BPT nông thôn mới xã BQL, BPT NTM 8 thôn, bản HT UB xã
  Dự lễ kết nghĩa Đ/c Sơn Đồn CKQT Lao Bảo
Chiều Kết nạp dân quân năm nhất   HT UB xã
       
Thứ 5
29/3/2018
Sáng Dự tổng kết công tác XD PTBVANTQ Đ/c Minh, Phú CA huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
30/3/2018
Sáng 10h Làm việc với trạm nghiên cứu Đ/c Minh (CT) UB xã
  Dự tổng kết phong trào thi đua 2017 Đảng uỷ - UBND xã HT. UB huyện
Chiều      
       

Thông báo