Lịch làm việc từ ngày 25/6 - 29/6/2018

                                         LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
25/6/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
Tối Phát động phong trào Thôn không có TNMT tại thôn Cổ Thành Toàn thể CB xã, Theo GM Thôn Cổ Thành
Thứ 3
26/6/2018
Sáng Dự Hội nghị Đ/c Dàn UB huyện
       
Chiều Hội nghị CLB Tiền hôn nhân  Theo GM HT. UBND xã
       
Thứ 4
27/62018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
28/6/2018
Sáng Hội nghị sơ kết 10 năm " Ngày Biên phòng toàn dân " 2009 - 2019 Toàn thể CB xã HT. UB xã
  Dự tập huấn Đ/c Châu Đông Hà
       
Chiều Dự lễ đón nhận làng văn hoá Theo GM Thôn Cổ Thành
  Dự Hội nghị Đ/c Dàn Huyện uỷ
    Dự họp Đ/c Minh UB huyện
Thứ 6
29/6/2018
Sáng Kỳ họp thứ 6  HĐND xã 
 
Theo GM HT. UB xã
       
Chiều Dự tập huấn Đ/c Lý, Mai, Khánh Đông Hà
  Dự lễ  Đ/c Minh(CT) UBND xã Tân Lập

Thông báo