Lịch làm việc từ ngày 25/02 - 29/02/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 29/02/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
25/02/2019
Sáng Dự lễ Mít tinh Đ/c Minh Khe Sanh
       
Chiều      
       
Thứ 3
26/02/2019
Sáng Tập huấn TTHTCĐ Đ/c Lý, Liên Hội CTĐ 
  Dự HN Đ/c Hằng Huyện ủy
Chiều Họp BCH Đảng ủy BCH Đảng ủy HT.UB
       
Thứ 4
27/02/2019
Sáng Dự lễ ra quân huấn luyện Đồn Đ/c Minh Đồn BP CKQT Lao Bảo
       
Chiều Học Đảng viên mới Đ/c Toàn TTBDCT
       
Thứ 5
28/02/2019
Sáng Dự HN Đ/c Minh, Phú HT. CA tỉnh
       
Chiều      
       
Thứ 6
29/02/2019
Sáng Dự lễ ra quân Đ/c Hằng, Lý, Phương, Hải BCH QS huyện
  Dự HN Đ/c Minh HT.UB huyện
Chiều Dự HN Đ/c Châu Phòng LĐTBXH
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       

Thông báo