Lịch làm việc từ ngày 24/9 - 28/9/2018

                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
24/9/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 3
25/9/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 4
26/9/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
27/9/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
28/9/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo