Lịch làm việc từ ngày 24/6 - 28/6/2019

                                      LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
24/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
25/6/2019
Sáng Dự họp HĐND Đ/c Thương UB Tân Long
       
Chiều      
       
Thứ 4
26/6/2019
Sáng Dự Tòa xử án Theo GM HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 5
27/6/2019
Sáng Họp HĐND xã kỳ họp 11 Theo GM UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 6
28/6/2019
Sáng Sàn giao dịch việc làm Theo GM HT. UB xã
       
Chiều      
       
         

Thông báo