Lịch làm việc từ ngày 23/7 - 27/7/2018

                                         LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
23/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
24/7/2018
Sáng Học nghị quyết TW 7 khoá XII Toàn thể CB xã, Theo GM HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 4
25/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Họp BĐD Ngân hàng chính sách Đ/c Minh UB huyện
       
Thứ 5
26/7/2018
Sáng Họp BCH Huyện uỷ mở rộng Đ/c Hằng, Minh Huyện uỷ
       
Chiều      
       
Thứ 6
27/7/2018
Sáng Họp cơ quan Toàn thể CB xã HT. UB xã
       
Chiều      
       

Thông báo