Lịch làm việc từ ngày 23/4 - 27/4/2018

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
23/04/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Dự hội nghị Đ/c Minh(CT) Hội trường UBND huyện
       
Thứ 3
24/04/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
25/04/2018
Sáng Làm việc bình thường
 
   
       
Chiều      
       
Thứ 5
26/04/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
27/04/2018
Sáng 8h Dự họp Đ/c Dàn UBND huyện
  7h30 Dự tổng kết BCĐ 138&1523 Đ/c Minh, Phú UBND huyện
Chiều      
       

Thông báo