Lịch làm việc từ ngày 22/10 - 26/10/2018

                                         LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
22/10/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
23/10/2018
Sáng Tập huấn (5 ngày) Đ/c Nhung Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 4
24/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
25/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
26/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       

Thông báo