Lịch làm việc từ ngày 21/5 - 25/5/2018

                              LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
21/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
22/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
23/5/2018
Sáng Dự hội nghị Đ/c Minh UBND huyện
       
Chiều      
       
Thứ 5
24/5/2018
Sáng Tập huấn phần mềm Misa Đ/c Nhung  Trường THCS Khe Sanh
  Huấn luyện điểm (2 ngày) Đ/c Hằng, Phương, Hải (QS) UBND Tân Long
  Dự tổng kết Tiểu học Đ/c Minh Trưởng Tiểu học
Chiều      
       
Thứ 6
25/5/2018
Sáng      
       
Chiều Dự họp Đ/c Lý UBND huyện
       

Thông báo