Lịch làm việc từ ngày 21/01 - 25/01/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 25/01/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
21/01/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
22/01/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
23/01/2019
Sáng Hội nghị TXCT Kỳ họp thứ 9 Toàn thể CBCC HT.UB xã
  Tập huấn Đ/c Hằng, Ly, Phương, Hải QS Ban CHQS huyện
Chiều Dự HN triển khai KH KTXH Đ/c Minh UB huyện
       
Thứ 5
24/01/2019
Sáng Dự hội thi Đ/c Lý Trường MN
       
Chiều Dự hội nghị Đ/c Lý UB huyện
       
Thứ 6
25/01/2019
Sáng Dự HN  Đ/c Phú CA huyện
       
Chiều                                                        Dự tổng kết  Đ/c Dàn Đội trinh sát ĐN
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                                                                       

Thông báo