Lịch làm việc từ ngày 20/8 - 24/8/2018

                                  LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
20/8/2018
Sáng Dự tổng kết 20 năm Pháp lệnh BĐBP Đ/c Minh (CT) HT. Tỉnh uỷ
       
Chiều      
       
Thứ 3
21/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
22/8/2018
Sáng Dự đại hội Đ/c Minh(CT) UBMTTQVN huyện
  Dự tập huấn 135 Đ/c Thuỷ, Quý Đông Hà
  Dự HN tổng kết năm học  Đ/c Dàn HT. UB huyện
Chiều Dự HN  Đ/c Dàn Lao Bảo
         
Thứ 5
23/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Họp BQL NTM Theo GM HT UB xã
       
Thứ 6
24/8/2018
Sáng Giao ban Đ/c Phương (QS) Ban CHQS huyện
       
Chiều      
       

Thông báo