Lịch làm việc từ ngày 20/5 - 24/5/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
20/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
21/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
22/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
23/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
24/5/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
         

Thông báo