Lịch làm việc từ ngày 18/3 - 22/3/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
18/3/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
19/3/2019
Sáng Dự Hội nghị Đ/c Minh, Phú CA huyện
  Dự HN Đ/c Dàn, Đức,Minh ĐC Trạm CNTY
Chiều      
       
Thứ 4
20/3/2019
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
21/3/2019
Sáng Làm việc liên quan GPMB Đ/c Minh HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 6
22/3/2019
Sáng Làm việc dự án GMS Sơn, Cường, Dàn, Ly HT. UB xã
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo