Lịch làm việc từ ngày 18/02 - 22/02/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
18/02/2019
Sáng Làm việc bình thường    
  Chào cờ tháng 2    
Chiều      
       
Thứ 3
19/02/2019
Sáng Dự họp DA PAM Đ/c Minh Phòng TN&MT
  Tập huấn(5 ngày) Đ/c Dàn, Toàn, Hải CA, Khánh, Phương, Quyên CCTK huyện
Chiều      
       
Thứ 4
20/02/2019
Sáng Dự HN Phổ biến pháp luật Đ/c Hằng, Minh, Trang, Hải, Mai HT.UB huyện
       
Chiều      
       
Thứ 5
21/02/2019
Sáng Dự lễ giao nhận quân Đ/c Minh, Phương BCH QS huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
22/02/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       

Thông báo