Lịch làm việc từ ngày 17/9 - 21/9/2018

                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
17/9/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
18/9/2018
Sáng Tập huấn Đ/c Lý, Đức TT. BDCT huyện
       
Chiều Hội nghị REDD+ Theo GM HT. UB xã
       
Thứ 4
19/9/2018
Sáng Tập huấn(2 ngày) Đ/c Minh ĐC Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 5
20/9/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
21/9/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo