Lịch làm việc từ ngày 17/12 - 21/12/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày17/12/2018 đến ngày 21/12/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
17/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Làm việc đoàn kiểm tra ISO Ban ISO  
       
Thứ 3
18/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
19/12/2018
Sáng Học nghị quyết Đ/c Hằng, Sơn, Minh, Cường, Dàn, Lý Huyện ủy
       
Chiều      
       
Thứ 5
20/12/2018
Sáng Dự tổng kết QP-AN huyện Đ/c Hằng, Minh, Phương, Phú UBND huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
21/12/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều                                                                                               
       
                                     
                                                                       

Thông báo