Lịch làm việc từ ngày 16/4 - 20/4/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 20/4/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
16/4/2019
Sáng Nghỉ bù    
  Học QPAN đối tượng 4 Đ/c Lâm, Thanh, Đức, Minh, Phương TTBDCT huyện
  Học tập kinh nghiệm (6 ngày) Đ/c Thương Đoàn HĐND huyện
         Chiều      
Thứ 3
17/4/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
18/4/2019
Sáng Dự lễ  Đ/c Lý UBND xã Tân Long
       
Chiều      
       
Thứ 5
19/4/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
20/4/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo