Lịch làm việc từ ngày 16/4 - 20/4/2018

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
16/04/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
17/04/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
18/04/2018
Sáng Khai mạc bóng chuyền nữ Đ/c Lý Nhà thi đấu huyện Hướng Hoá
       
Chiều      
       
Thứ 5
19/04/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
20/04/2018
Sáng Dự tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đ/c Dàn Hội trường UBND huyện
       
Chiều      
       

Thông báo