Lịch làm việc từ ngày 29/10 - 02/11/2018

                                        LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
29/10/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
30/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 4
31/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
01/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
02/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       

Thông báo