Lịch làm việc từ ngày 14/5 - 18/5/2018

                              LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
14/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
15/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
16/5/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
17/5/2018
Sáng Dự  hội nghị Đ/c Châu Phòng LĐTB&XH
       
Chiều      
       
Thứ 6
18/5/2018
Sáng Làm việc với đoàn kiểm tra an toàn giao thông trật tự đô thị Đ/c Minh, Phú UB xã
       
Chiều Dự lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 danh hiệu đợn vị đạt chuẩn VH giai đoạn 2015 -2018 Theo GM Trường Mầm non xã 
       

Thông báo