Lịch làm việc từ ngày 14/01 - 18/01/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 07/01/2018 đến ngày 11/01/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
14/01/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
15/01/2019
Sáng Học Nghị quyết Toàn thể CBCC HT.UB xã
  Dự HN Đ/c Lý, Châu HT. UB huyện
Chiều      
       
Thứ 4
16/01/2019
Sáng Tặng quà  Đ/c Lý HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 5
17/01/2019
Sáng Thẩm định NTM Toàn thể CBCC HT.UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 6
18/01/2019
Sáng Dự HN ATGT Đ/c Minh, Phú HT.UB huyện
       
Chiều                                                        Dự HN BHXH     Đ/c Lý BHXH huyện
       
                                     
                                                                       

Thông báo