Lịch làm việc từ ngày 13/8 - 17/8/2018

                                  LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
13/8/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 3
14/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
15/8/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
16/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
17/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo