Lịch làm việc từ ngày 12/11 - 16/11/2018

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
12/11/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Họp đánh giá CBCC Công chức xã HT.UB xã
       
Thứ 3
13/11/2018
Sáng      
       
Chiều Làm việc với phòng NV Đ/c Minh Trường TH&THCS
       
Thứ 4
14/11/2018
Sáng Tập huấn Đ/c Lý, Toàn KS. Khánh Phương
  Tập huấn Đ/c Châu Phòng LĐTXH
Chiều      
       
Thứ 5
16/11/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
17/11/2018
Sáng Dự lễ đón nhận đơn vị VH Theo GM Trường TH&THCS
       
Chiều                                                                                               
       

Thông báo