Lịch làm việc từ ngày 11/6 - 15/6/2018

        LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
11/6/2018
Sáng      
       
Chiều Dự họp Đ/c Minh UB huyện
       
Thứ 3
12/6/2018
Sáng Dự hội nghị Đ/c Phú, Hải, Phong CA huyện
       
Chiều Lễ đón nhận danh hiệu VH-NTM Toàn bộ CB xã,
Theo GM
UB xã
       
Thứ 4
13/62018
Sáng      
       
Chiều 14h Bàn giao lô quầy hội chợ Đ/c Đức Sân vận động huyện
       
Thứ 5
14/6/2018
Sáng      
       
       
Chiều Bế mạc huấn luyện dân quân Theo GM UB xã
       
Thứ 6
15/6/2018
Sáng Dự hội nghị sơ kết SKSS/KHHGĐ Đ/c Lý Liên đoàn LĐ huyện
       
Chiều      
     

Thông báo