Lịch làm việc từ ngày 11/3 - 15/3/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
11/3/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều Dự HN Đ/c Lý, Liên Khe Sanh
       
Thứ 3
12/3/2019
Sáng Tập huấn Đ/c Khánh Khe Sanh
       
Chiều      
       
Thứ 4
13/3/2019
Sáng Học Nghị quyết(1 ngày) Đ/c Lý, Đức, Châu, Thương, Hường LĐLĐ huyện
       
Chiều      
       
Thứ 5
14/3/2019
Sáng Giao ban Đ/c Phương Ban CHQS huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
15/3/2019
Sáng      
       
Chiều      
       
                                     
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 
                                 
                                                                       
                                                                          
                         
                                                                          
                                                                       
 

Thông báo