Lịch làm việc từ ngày 10/9 - 14/9/2018

                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
10/9/2018
Sáng Chào cờ tháng 9 Toàn thể CBCC  HT. UB xã
       
Chiều Kỳ họp bất thường thứ 7 HĐND xã Toàn thể CB xã. Theo GM HT. UB xã
       
Thứ 3
11/9/2018
Sáng Tập huấ Đ/c  Minh (ĐC), Toàn Chi cục TK
       
Chiều      
       
Thứ 4
12/9/2018
Sáng Dự hội nghị(1 ngày) Lãnh đạo xã Huyện uỷ
  Chuyên đề giảm nghèo bền vững Theo GM HT. UB xã
Chiều      
       
Thứ 5
13/9/2018
Sáng Dự hội nghị sơ kết " Ngày BP toàn dân" Theo GM  
       
Chiều      
       
Thứ 6
14/9/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo