Lịch làm việc từ ngày 10/6 - 14/6/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
10/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
11/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
12/6/2019
Sáng Họp sơ kết công tác tư pháp Đ/c Hải, Mai LĐLĐ huyện
       
Chiều      
       
Thứ 5
13/6/2019
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
14/6/2019
Sáng Dự giao ban Đ/c Phương QS Ban CHQS
       
Chiều      
       
         
 
                                 
 

Thông báo