Lịch làm việc từ ngày 09/7 - 13/7/2018

                                    LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                  Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
09/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
10/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
11/7/2018
Sáng Tập huấn ISO Bộ phận 1 cửa xã UB xã
       
Chiều Tập huấn NHCS Theo GM UB xã
       
Thứ 5
12/7/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
13/7/2018
Sáng Làm việc đoàn khảo sát thực địa thôn An Tiêm - Cổ Thành Đ/c Hằng, Minh(CT), Minh ĐC Thôn An Tiêm - Cổ Thành
       
Chiều      
       

Thông báo