Lịch làm việc từ ngày 08/7 - 12/7/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
08/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 3
09/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
10/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 5
11/7/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
12/7/2019
Sáng Dự lễ Đ/c Minh UB Tân Hợp
       
Chiều      
       
         
 
                           
 

Thông báo