Lịch làm việc từ ngày 06/8 - 10/8/2018

                                  LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
06/8/2018
Sáng Chào cờ T8 Toàn thể CB xã HT UB xã
  Tập huấn (15 ngày) Đ/c Lý Đông Hà
Chiều      
       
Thứ 3
07/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
08/8/2018
Sáng Làm việc với BĐD NHCSXH  Theo GM HT UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 5
09/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 6
10/8/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo