Lịch làm việc từ ngày 06/01 -10/01/2020

LỊCH TUẦN  06/01 – 10/01/2020
  Nội dung Thành phần Địa điểm
Thứ 2
06/01
 Chào cờ tháng 01 Toàn thể CBCC  HT. UBND xã
     
     
     
     
Thứ 3
07/01
     
     
     
     
     
Thứ 4
08/01
     
     
     
C: Dự HN Thuế Đ/c Minh HT. UB Huyện
     
Thứ 5
09/01
Dự lễ ra quân BATGT Đ/c Phú CA huyện
     
     
     
     
Thứ 6
10/01
Dự HN tổng kết Đ/c Phú CA huyện
     
     
C:Dự HN Tổng kết công tác Quân Dân y, PCSXH 2019 Đ/c Minh, Lý HT. UB Huyện
     
Thứ 7      

Thông báo