Lịch làm việc từ ngày 05/11 - 09/11/2018

                                         LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
05/11/2018
Sáng Chào cờ tháng 11 Toàn thể CBCC HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
06/11/2018
Sáng Tập huấn Đ/c Lý, Nhung HT. BHXH huyện
       
Chiều      
       
Thứ 4
07/11/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
08/11/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 6
09/11/2018
Sáng Làm việc hội Nông dân huyện Theo GM HT. UB xã
       
Chiều      
       

Thông báo