Lịch làm việc từ ngày 03/6 - 07/6/2019

 
                                       LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
03/6/2019
Sáng      
       
Chiều Dự Hội nghị Đ/c Sơn, Minh, Phú, Phương HT. BCHQS huyện
       
Thứ 3
04/6/2019
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       
Thứ 4
05/6/2019
Sáng Dự Đại hội MT huyện Đ/c Sơn UB huyện
       
Chiều      
       
Thứ 5
06/6/2019
Sáng Họp GPMB Theo GM UB xã
       
Chiều Họp BCĐ phòng chống dịch tả lợn CP Theo GM UB xã
       
Thứ 6
07/6/2019
Sáng Làm việc với BHXH huyện Đ/c Châu, Nhung HT. UB xã
       
Chiều Dự HN điện gió Đ/c Minh  UB huyện
       
         
 

Thông báo