Lịch làm việc từ ngày 02/04 - 06/04/2018

                                   LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018
 
+
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
02/04/2018
Sáng 7h Chào cờ Toàn thể Cán bộ xã HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
03/04/2018
Sáng Đại hội Nông dân xã Theo GM HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 4
04/04/2018
Sáng Dự hội nghị Đ/c Minh(ĐC) KS Sê Pôn
  Đăng ký độ tuổi 17 CA,QS, YT, TP HT. UB xã
Chiều      
       
Thứ 5
05/04/2018
Sáng      
       
Chiều Họp thông qua các Đề án và báo cáo Đ/c Minh UBND huyện
       
Thứ 6
06/04/2018
Sáng Thông qua giáo án huấn luyện dân quân năm thứ nhất 2018(1 ngày) Đ/c Phương, Hải (QS) Ban CHQS huyện
       
Chiều      
       

Thông báo