Lịch làm việc từ ngày 01/10 - 05/10/2018

                                     LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                        Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
01/10/2018
Sáng Chào Cờ tháng 10 Toàn thể CB xã HT. UB xã
       
Chiều      
       
Thứ 3
02/10/2018
Sáng Tập huấn Đ/c Hằng, Hải, Mai, Toàn, Hường, Đức, Nhung, Châu, Phương Đông Hà
       
Chiều      
       
Thứ 4
03/10/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
04/10/2018
Sáng Tập huấn(2 ngày) Đ/c Hằng, Dàn, Trang, Thanh TT. BDCT huyện
       
Chiều      
       
Thứ 6
05/10/2018
Sáng Làm việc bình thường    
       
Chiều      
       

Thông báo