Lịch làm việc từ ngày 19/03 - 23/03/2018

                                  LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND  XÃ TÂN THÀNH
                                                Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 25/3/2018
 
Thứ ngày
 
Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
19/3/2018
Sáng Giao ban tuần HĐND- UBND xã Thường trực HĐND, UBND xã, trưởng CA, QS, VP Hội trường xã
       
Chiều Dự hội nghị Phòng VH&TT Đ/c Lý, H.Phương SVĐ huyện
       
Thứ 3
20/3/2018
Sáng Làm việc với ban pháp chế HĐND tỉnh Đ/c Lý Hội trường xã
  Rà soát hiện trạng các tiêu chí và lộ trình đạt NTM năm 2018 Đ/c Hằng, Minh (CT), Đức Hội trường xã
Chiều      
       
Thứ 4
21/3/2018
Sáng      
       
Chiều      
       
Thứ 5
22/3/2018
Sáng Chỉ đạo các thôn, bản tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 CBCC được phân công Các thôn, bản
       
Chiều      
       
Thứ 6
23/3/2018
Sáng      
       
Chiều      
       

Thông báo