Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy

Làm tốt công tác cải cách hành chính ở một xã biên giới

Bộ phận “một cửa” của UBND xã Tân Thành giải quyết nhanh TTHC cho người dân

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, UBND xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải...

 
 

Giữ gìn nghề truyền thống từ "Lộc rừng"

Bông đót sau khi thu hái về được người dân thôn Hà Lệt phơi khô cất trữ để đan chổi bán quanh năm

Bao đời nay, bên cạnh tập trung chăm lo phát triển kinh tế, người Vân Kiều ở thôn Hà Lệt, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa còn quan tâm duy trì nghề làm chổi đót của cha ông để lại. Cũng nhờ nghề truyền...

Sôi nổi phong trào tự nguyện hiến đất mở đường ở Quảng Trị

Sôi nổi phong trào tự nguyện hiến đất mở đường ở Quảng Trị

Đến nay, đường giao thông ở các địa phương trên địa bàn tinh Quảng Trị đã toả ra rộng khắp, nhà cửa mọc lên san sát hai bên các tuyến đường mới đã làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn. Để có sự đổi thay...

 
 
Thông báo