Dai hoi dang
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
 

Hướng Hoá tổ chức Tổng kết "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

2 (1)

Ngày 13/5/2015, huyện Hướng Hoá tổ chức Tổng kết, trao thưởng "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam" huyện lần thứ 7 - Năm 2015

​Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 21/01/2020 về thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 trên địa bàn...

 

Tín hiệu vui từ mô hình chuối chiên chân không ở Tân Thành

Chị Nhung bên sản phẩm chuối chiên chân không do gia đình chị làm ra

Sau một thời gian ấp ủ kế hoạch và được các cấp, ngành chức năng quan tâm, tạo điều kiện về nhiều mặt, vừa qua, sản phẩm chuối ép chiên chân không của gia đình chị Trần Thị Hoài Nhung, ở thôn An Tiêm,...

Sôi nổi phong trào tự nguyện hiến đất mở đường ở Quảng Trị

Sôi nổi phong trào tự nguyện hiến đất mở đường ở Quảng Trị

Đến nay, đường giao thông ở các địa phương trên địa bàn tinh Quảng Trị đã toả ra rộng khắp, nhà cửa mọc lên san sát hai bên các tuyến đường mới đã làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn. Để có sự đổi thay...

 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành sau 2 năm thực hiện chủ trương sáp nhập trường và hướng đến xây dựng đạt chuẩn Quốc gia

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ qua từng năm học của các cấp; Trường TH&THCS Tân Thành đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch từng năm học...

 
Thông báo